Lunchträning!

Alla mina PT-pass är en timme långa, och eftersom jag arbetar i min egen enskilda firma så är jag inte fast vid något specifikt gym, utan har kunder över hela Stockholm. Av schemamässiga skäl försöker jag dock

De första passen med en ny kund

Så, hittills jag ju beskrivit min morgonrutin fram till mitt första arbetspass. Eftersom jag är PT i min egen firma så är jag inte fast anställd på något gym, utan man kan själv anlita mig privat. Alla